c3beheerder

De Stop Intimidatie app – Landelijk meldpunt straatintimidatie

De Stop Intimidatie app – Landelijk meldpunt straatintimidatie Direct gekoppeld aan OOV-afdelingen van Nederlandse gemeenten. Nu beschikbaar voor alle Nederlandse gemeenten. Alle straatintimidatie signalen die via de Stop Intimidatie app binnenkomen worden doorgezet naar de OOV afdeling van de betreffende gemeente. De specifieke reactie op iedere melding kan binnen de app per gemeente met eigen logo en tekst worden ingesteld. Hierdoor kan iedere gemeente eigen invulling geven aan het geldende straatintimidatie beleid.

Hulp bij straatintimidatie in Nederland

Ook jouw gemeente veiliger met de Stop Intimidatie App Landelijk meldpunt straatintimidatie. Meer dan 50% van de Nederlandse jongeren en heel veel ouderen hebben het afgelopen jaar te maken gehad met straatintimidatie. Dat is nooit oké, maak altijd een melding met de Stop Intimidatie app.Iemand die naar je staart, sist, je nafluit, iets naroept of je volgt als je bent gepasseerd. Je voelt je onveilig, angstig of zelfs bedreigd. Hier is sprake van straatintimidatie. Dit gedrag past niet in Nederland en moet stoppen.

De Straatsignaal app

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben de Straatsignaal app ontwikkeld op basis van twaalf jaar ervaring met het oplossen van complexe problematiek op wijkniveau. Vooral de behoefte om signalen vanuit de straat gestructureerd en veilig te kunnen registreren, bespreken en clusteren tot overzichtelijke dossiers met een aanpak heeft tot ontwikkeling van de Straatsignaal …

De Straatsignaal app Lees meer »

Generieke OOV aanpak (GOOV)

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben een Generieke OOV (GOOV) oplossing ontwikkeld op basis van jaren ervaring met het oplossen van complexe problematiek binnen het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing. De oplossing voor “Hoe een compact OOV team heel krachtig kan …

Generieke OOV aanpak (GOOV) Lees meer »

Brede WijkAanpak (BWA)

Verschillende gebieden in Nederland staan op het kantelpunt om af te glijden waarbij het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang

Integrale aanpak ondermijning

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe

Voetbalvandalisme en Voetbalgeweld

Racisme, discriminatie en vechtpartijen in en rondom het stadion worden voetbalincidenten en voetbalgeweld genoemd. Mensen bewust maken van de negatieve gevolgen van racisme, discriminatie en geweld vraagt permanente aandacht. Daarnaast leert

Nazorg ex-gedetineerden

en gevangenisstraf of een maatregel ter beschikkingstelling is meer dan vrijheidsbeneming en heeft niet alleen vergelding tot doel maar moet ook bijdragen aan een veilige en delict vrije terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving. Om de samenleving te beschermen

Aandachtsgezinnen

Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk komt deze samenwerking in Nederland vaak nog onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt dat

Woonoverlast

In verschillende buurten en wijken vinden misstanden plaats zoals geluidsoverlast en illegale (over)bewoning. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij buurtbewoners. Gemeenten