Hoe blijven wij voldoen aan de AVG uitdaging

– SW bedrijf in Zuid-Holland –

Wij werken veelal met kwetsbare mensen en toch is ook kostenbeheersing een belangrijke doelstelling binnen onze organisatie. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een manier om binnen korte tijd aan de AVG te voldoen en tegelijkertijd kosten te besparen op onze informatiebeveiliging en ons kwaliteitsmanagement. De prettige en professionele manier waarop we dit samen met de C3Group hebben gerealiseerd kunnen we iedereen aanbevelen.

Na een kort vooronderzoek met een praktisch DPIA rapport hebben we de AVG beheertool SMART-ISMS ingericht en kunnen we nu zelf onze informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement overzichtelijk en controleerbaar uitvoeren. Binnen 6 maanden is de awareness hoog en zijn alle relevante mensen op de hoogte van de risico’s en kritische bedrijfsprocessen inzake informatiebeveiliging en de beheersmaatregelen die zijn genomen en worden ge-audit. De beheerskosten en de bestuurlijke aansprakelijkheid van alle AVG gerelateerde zaken zijn geminimaliseerd.

Voor meer informatie over het verloop van deze praktijk-casus en de do’s and don’ts, neem contact op met Drs. Robert van Brakel op telefoonnummer 0345 638 090 of via contact@c3group.nl