Centrale overheid eist integrale domeinoverschrijdende sluitende aanpak

– Veiligheidsexpert –

Per 1 oktober 2018 zullen alle gemeenten voor de aanpak van personen met verward gedrag een integrale domeinoverschrijdende aanpak gerealiseerd moeten hebben. Los van de discussie wat nu precies verward gedrag is, is het organiseren van een dergelijke aanpak geen sinecure. De gemeente is in dit proces de regisseur.

In de praktijk betekent dit dat bij de aanpak van het probleem alle betrokken domeinen betrokken moeten worden en gezamenlijk een sluitende aanpak moeten ontwikkelen. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat met het slaan van piketpaaltjes en het maken van wat werkafspraken het probleem getackeld is. Dat is wat erg kort door de bocht. Elk verward gedrag is anders of in ieder geval op detail anders. Wat is de “trigger” geweest voor het verwarde gedrag en hoe reageert de betrokkene op het hulpaanbod.