Visie

VISIE EN INSPIRATIE

Wij hebben een heldere visie op de toekomst die ons inspireert om de best mogelijke software voor SMART Samenwerken te maken. Het volgende citaat geeft ons de motivatie om iedere dag de samenwerking bij en met onze opdrachtgevers nog een stukje slimmer te maken.

“Om onze welvaart in de 21ste eeuw op peil te kunnen houden hebben wij de uitdaging om kenniswerkers veel productiever te laten samenwerken. Het brandpunt van samenwerken is de communicatie- en overlegstructuur waarbinnen de samenwerking wordt gecoördineerd.

Onze focus moet dus liggen op het SMART maken van communicatie- en overleg structuren van samenwerkende kenniswerkers. Alleen zo krijgen we de benodigde productiviteit. De inzet van slimme informatietechnologie is daarbij een belangrijk hulpmiddel” (Drs. Robert van Brakel, dir. C3Group)

Met veel plezier delen wij onze kennis en inspiratie met management en specialisten binnen (gemeentelijke) overheden, zorg- en welzijninstellingen en het bedrijfsleven. Door het hele land wordt SMART Samenwerken succesvol toegepast en geven wij daarover workshops en presentaties.”