Veiligheidsdomein

Een effectief systeem voor samenwerking tussen professionals in het veiligheidsdomein.

Groepsaanpak

De module Groepsaanpak wordt uit praktisch oogpunt inclusief SMART Overleg geleverd. Met deze complete module Groepsaanpak kunt u de juiste informatie over en van een groep en diens leden digitaal vastleggen.

Huiselijk geweld

De module Huiselijk Geweld stelt u in staat de juiste informatie over én van een persoon, digitaal vast te leggen met betrekking tot huiselijk geweld. De inzet van ketenpartners en de beveiligde uitwisseling van gegevens maakt het mogelijk de regie te voeren op het voortraject in het toewijzingsoverleg. In dit toewijzingsoverleg, voor de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod, wordt na de

Ondermijning

In de huidige samenleving is de aanpak van Ondermijning een coproductie van Gemeenten en het Openbaar Ministerie /Justitie. Dit betekent dat samenwerking noodzakelijk is om conflicten over bevoegdheden, regievoering en activiteiten in de verschillende verschijningsvormen van Ondermijning, te voorkomen.

Veiligheidsdomein

De zorg voor veiligheid van burgers is één van de oudste en belangrijkste kerntaken van de lokale overheden. In het verleden beperkte deze kerntaak zich voornamelijk tot handhaving van de Openbare Orde.