Veiligheid

Veiligheidsdomein

SAMENWERKEN IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

De zorg voor veiligheid van burgers is één van de oudste en belangrijkste kerntaken van de lokale overheden. In het verleden beperkte deze kerntaak zich voornamelijk tot handhaving van de Openbare Orde. Tegenwoordig heeft de kerntaak Veiligheid zich ontwikkeld tot het huidige Veiligheidsdomein. In onze complexer wordende maatschappij worden steeds hogere eisen gesteld aan deze gemeentelijke veiligheidszorg.

Met behulp van SMARTonPEOPLE Veiligheid kan de volledige Regie gevoerd worden over alle Veiligheidsaspecten, waarmee u als lokale overheid mee te maken heeft. Hierdoor kan de centrale informatie positie, samen met ketenpartners, binnen het volledige Veiligheidsdomein op een vergelijkbare manier gevoerd worden.

Wat kan C3Group voor u betekenen?

De regie vanuit de centrale informatie positie over het volledige Veiligheidsdomein is te realiseren als de afzonderlijke veiligheidsonderdelen en de bijbehorende werkprocessen in communicerende netwerken zijn ondergebracht. De C3Group is er in geslaagd om AVG-proof en rekening houdend met uw wensen, een modulair opgebouwd SMARTonPEOPLE Veiligheid systeem te ontwikkelen.

Alle voordelen van SMART-Veiligheid!

  • Met gestructureerd overleg meer resultaat
  • Slimme regie én communicatie maakt kennis productief
  • Alle contactmomenten van o.a. acties, knelpunten, analyses of aanpakken worden digitaal vastgelegd. Hierdoor ontstaat een totaal overzicht van de Veiligheidssituatie
  • Met de Geo module worden vindplekken, hangplekken, risicogebieden, locaties, woonoverlast in kaart gebracht. Hierbij kunnen directe verbanden met groepen en personen zichtbaar gemaakt worden.
  • De SITRAP (situatie rapportage) informeert gebruikers bij belangrijke toevoegingen en dus actuele ontwikkelingen op Veiligheidsdossiers.
  • De Ketenpartner beheer applicatie maakt het veilig uitwisselen van informatie op dossier/casus per mail mogelijk.
  • De modulaire SMART Overleg applicatie en methodiek staat garant voor effectief multidisciplinair casus overleg, zowel intern als met ketenpartners.
  • Vroeg signalering, door juiste dossier opbouw, voorkomt toepassing zwaardere maatregelen.

Meer informatie of presentatie op locatie nodig, neem contact met ons op: bel 0345 638 090 of mail naar info@c3group.nl