De Stop Intimidatie app – Landelijk meldpunt straatintimidatie

Direct gekoppeld aan OOV-afdelingen van Nederlandse gemeenten.

Nu beschikbaar voor alle Nederlandse gemeenten. Alle straatintimidatie signalen die via de Stop Intimidatie app binnenkomen worden doorgezet naar de OOV afdeling van de betreffende gemeente. De specifieke reactie op iedere melding kan binnen de app per gemeente met eigen logo en tekst worden ingesteld. Hierdoor kan iedere gemeente eigen invulling geven aan het geldende straatintimidatie beleid.

De Stop Intimidatie app is voor Nederland ontwikkeld door gemeente Dordrecht en Platform OOV in 2021-2022 vanuit het innovatiefonds SMART-CITY. Met de technologische en organisatorische ontwikkeling van de back-office is de app uitgegroeid tot het Landelijk meldpunt straatintimidatie – direct gekoppeld aan de OOV-afdelingen van Nederlandse gemeenten.

Deze landelijk beschikbare oplossing is AVG-proof en mogelijk geworden door twaalf jaar ervaring en kennisontwikkeling van de samenwerkende partners met complexe leef en veiligheid problematiek binnen gemeenten en wijken. Vooral de behoefte om straatintimidatie veilig te kunnen melden en de signalen veilig te kunnen registreren, bespreken en clusteren tot overzichtelijke dossiers en dan succesvol aanpakken, heeft tot ontwikkeling van de Stop Intimidatie app geleid.

Gemeenten die straatintimidatie gestructureerd en volgens de AVG willen aanpakken worden verzocht zich hier aan te melden. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing en aansluitingsmogelijkheden.

In Nederland ondervinden burgers hinder van straatintimidatie. Het gaat dan om verbale, non-verbale of fysieke ongewenste toenadering in de openbare ruimte (zoals nafluiten, na sissen, naroepen, nastaren, hinderlijk volgen, betasten of in het nauw drijven). Vormen van straatintimidatie vinden plaats op straat, in het openbaar vervoer, in het uitgaansleven of in een openbaar gebouw, zoals een bibliotheek of zwembad. Onder straatintimidatie wordt verstaan: “seksuele uitlatingen of (andere) gedragingen in de openbare ruimte die beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend zijn en het gevoel van veiligheid en vrijheid negatief beïnvloeden.”

Om straatintimidatie gericht te kunnen aanpakken is inzicht vereist in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots. De gemeente Dordrecht heeft, samen met C3Group en RONT, het initiatief genomen om hiervoor de ‘Stop intimidatie App’ te ontwikkelen om burgers in staat te stellen om grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte te kunnen melden. Burgers die slachtoffer en/of getuige zijn van straatintimidatie kunnen via de app eenvoudig (desgewenst anoniem) een melding doen (over het incident, de locatie, het tijdstip), zodat er inzicht kan worden verkregen in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots en er desgewenst direct actie kan worden ondernomen om straatintimidatie (waar mogelijk) te voorkomen door de gelegenheid te beperken en/of de pakkans te vergroten (bijvoorbeeld snoeien begroeiing, betere verlichting, voorlichting en verwijsfunctie). De verkregen informatie uit de straatintimidatie app wordt ontsloten in een regie applicatie aanpak straatintimidatie voor de medewerkers van de gemeente en haar betrokken partners waar informatie over de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots van de problematiek en de (beoogde) interventies kunnen worden gedeeld.


Wie maken gebruik van deze oplossing:

Alle burgers van Nederland kunnen de app gratis downloaden. Via de Back-end wordt connectie gemaakt met de OOV-afdelingen en de afdelingen straatstoezicht van Nederlandse gemeente.

Veel gemeenten en andere organisaties werken al met deze werk methodiek en bijbehorende applicaties en apps. *referenties op aanvraag.