Beperking bestuurlijke aansprakelijkheid door aantoonbaar AVG-proof

– Overheid organisatie in Zuid-Holland –

Aantoonbaar, toetsbaar en beheersbaar voldoen aan de AVG en daarmee grip hebben op de informatiebeveiliging binnen onze organisatie, dat was het doel van onze bestuurders. Samen met de C3Group en haar partners hebben we dat binnen een half jaar gerealiseerd.

Door gebruik te maken van SMART-ISMS; de AVG beheertool van de C3Group, konden onze eigen mensen vanaf het eerste begin meewerken, zijn de kosten laag gebleven en was het commitment hoog. De gebruikersvriendelijkheid en overzichtelijkheid van deze AVG beheertool zorgt ervoor dat zowel onze FG en onze CISO graag met het systeem werken. Vanuit het systeem informeren zij, gemakkelijk en overzichtelijk, onze directie maandelijks over de BIV van onze informatieopslag en -verwerking.

Onze bestuurders, directie en stakeholders hebben daarmee het vertrouwen en het bewijs dat de uitvoerende organisatie voldoet aan de AVG eisen.

Voor meer informatie over het verloop van deze praktijk-casus en de do’s and don’ts, neem contact op met Drs. Robert van Brakel op telefoonnummer 0345 638 090 of via contact@c3group.nl