Bedrijfsvoering

KWALITEIT EN ORGANISATORISCHE SLAGKRACHT

De SMART-Enterprise methodiek maakt specialisten en managers succesvol in hun samenwerking met andere kenniswerkers door de communicatiemomenten en overlegstructuren centraal te stellen. De communicatie, afstemming en samenwerking tussen de verschillende mensen, rondom organisatorische en bestuurlijke doelstellingen, wordt optimaal gefaciliteerd en transparant gemaakt.

Duidelijk wordt in hoeverre de verschillende overlegstructuren functioneren en op elkaar aansluiten zodat betrokken kenniswerkers kunnen bijsturen en optimaal gebruik wordt gemaakt van beschikbare capaciteiten.

Door de uniforme kwaliteit van overleg en samenwerking neemt inspiratie en taakverbondenheid tussen specialisten onderling en het management enorm toe. Ook de productiviteit van samenwerkende kenniswerkers binnen de verschillende organisaties verbetert hierdoor aanzienlijk.

Het voordeel van SMART-Enterprise! Inzicht, Overzicht, Tijdswinst

De SMART-Enterprise methodiek maakt de werkelijkheid van complexe doelstellingen en samenwerking concreet vanuit overlegsituaties. Deze werkelijkheid wordt direct doorvertaald naar statusoverzichten, notulen en dossiers.Het overzicht van doelstellingen, teams en samenwerkingsverbanden wordt overzichtelijk geprojecteerd. Alles met de laatste concrete informatie over status en voortgang van de betrokken kenniswerkers zelf. Iedereen is aanspreekbaar op basis van zelf uitgewisselde informatie tijdens de overleggen. Kennis, voortgang, afspraken en resultaten over de laatste stand van zaken zijn direct beschikbaar op het juiste autorisatieniveau. Zo levert samenwerking veel meer op.