“Bibob applicatie” door C3Group en Frank Rovers Advies

Waarom Bibob belangrijk is?

 • Voorkomen van faciliteren van criminelen door de overheid;
 • Sterkste bestuurlijke instrument bij tegengaan ondermijning;
 • Verhoging weerbaarheid gemeenten/provincies;
 • Daarmee volwaardige RIEC-partner.

Wat zijn de huidige knelpunten die opgelost worden met deze oplossing?

 • Structuur van bevraging bronnen bij eigen onderzoek ontbreekt vaak;
 • Kennis van bevraging van welke bronnen en interpretatie ontbreekt vaak;
 • Afscherming/geheimhouding (alle) BIBOB-info vaak niet geregeld;
 • Gemeente brede verantwoordelijk/inzet ontbreekt vaak;
 • Afbreukrisico toepassing Bibob vaak te groot;
 • Financiële kennis casuïstiek ontbreekt/onvoldoende aanwezig bij gemeenten.

Wat levert de Bibob-applicatie en bijbehorende trainingen je op?

 • Kennis en ervaring met het werkproces Bibob;
 • Eigen onderzoek gestructureerd kunnen uitvoeren;
 • Overzichtelijke start/verzamelpagina alle processen zichtbaar/raadpleegbaar;
 • Stapsgewijze begeleiding door het proces – structuur;
 • Eerst lichte toets (door de afdelingen/analist), dan zware toets Bibob-coördinator;
  Ingebouwde beslismomenten en te benoemen beslissers op persoonsniveau;
 • Autorisatie op persoonsniveau (bv bij onderscheid lichte/zware toets);
 • Geheimhouding (art 28 Wet Bibob) daarmee gegarandeerd;
 • “AVG proof” / Check Autoriteit Persoonsgegevens 2024 op ISO-certificering – akkoord!;
 • Samenvatting fysiek/digitaal mogelijk voor overdracht (bv naar RIEC of Landelijk Bureau Bibob);
 • Overzichtelijke schema’s/sociogrammen (concernrelaties);
 • Koppeling ondermijnings-casuïstiek mogelijk – niet visa-versa i.v.m. geheimhouding Wet Bibob;
 • Toevoeging/invulling andere/specifieke geraadpleegde bronnen;
 • Geen dubbele invoer / “copy-paste” principe en toevoegen doc’s per onderwerp/bron;
 • Vergaart ook management info (b.v. aantal Bibob-onderzoeken, tijdpad en resultaten);
 • Log-, e-mail- en vergaderfunctie gekoppeld aan de Bibob-applicatie;
 • “help” functie voor ondersteuning Frank Rovers;
 • Applicatie op maat, specifieke aanpassingen mogelijk;
 • Koppeling met gangbare archiveringssystemen mogelijk.

Kostenplaatje inclusief training en implementatie

 • € 0,15 per inwoner (€0,10 wanneer SMART Veiligheidsplatform reeds in bezit is);
 • Geldt zowel voor eenmalige aanschaf als jaarlijkse onderhoud- en beheerkosten:
 • Onderhoud en 2 daagse training is onderdeel van de aanschaf; dag 1: bestuurlijke/juridische basisbeginselen Wet Bibob – Frank Rovers; dag 2: “droog” oefenen met de Bibob-applicatie en daarna met een eigen casus.

Neem voor vervolg training en implementatie contact op met:

Wil je meer weten over Frank Rovers en waar hij eventueel mee zou kunnen helpen, ga dan naar zijn website: www.frankroversadvies.nl/