Groepsaanpak

De module Groepsaanpak wordt uit praktisch oogpunt inclusief SMART Overleg geleverd. Met deze complete module Groepsaanpak kunt u de juiste informatie over en van een groep en diens leden digitaal vastleggen. Hiermee wordt de informatie veilig vastgelegd. Ook betekent dit dat andere gemandateerde systeem raadplegers, conform de hen toegekende rechten (receptie – collega’s – ketenpartners) kunnen controleren of betreffende groep binnen het domein Veiligheid bekend is. In eerste instantie op de Groepscontactkaart met de naam van de groep. Zodra er behoefte is om meer info vast te vernemen, dan zijn hiervoor de juiste rechten voor nodig.

Op dit dossier kan informatie over o.a.: Leefgebieden – Classificatie aangaande veiligheid – Aanpak en Constateringen vastgelegd worden.

De functionaliteiten van de module Groepsaanpak geven inzicht en overzicht in:

 • Groepskwalificatie bijv. Hangjongeren, OMG
 • Risico inschaling
 • Groepssamenstelling
  • Dossier per groepslid oproepbaar
 • Groepshiërarchie
 • Signaleringen
 • Vindplek(ken)
 • Aanpak(ken)
 • Status overzicht van de betreffende aanpak(ken)
 • Leefgebieden overzicht (stoplichtmodel)

Met dit overzicht en inzicht kan u intern en met eventuele ketenpartners in het SMART Overleg :

 • Doelbepaling van aanpak afstemmen
 • Besluitvormingsproces inrichten
 • Activiteiten afstemmen
 • Monitoring van de Groep en Groepsleden in kaart houden en bespreken.

De voordelen van het SMART overleg

Vanuit de Overleg applicatie kunnen:

 • deelnemers uitgenodigd worden per beveiligde email
 • deelnemerslijst aangemaakt worden en aanwezigheidsregistratie snel en makkelijk uitgevoerd worden
 • eventuele reminder(s) verstuurd worden
 • vaste overleggen vooruit geagendeerd worden op voorhand aangeleverde dossiers vooraf aan het overleg toegevoegd worden om te bespreken.
 • Kunnen de op of aanmerkingen en adviezen van de deelnemers Direct besproken en voor akkoord vastgelegd worden
 • Eventuele afspraken en acties voor deelnemers op persoon of personen kunnen besproken en voor akkoord vast gelegd en verstuurd worden
 • Na het overleg is direct digitaal de notulen beschikbaar, waardoor de notulist geen uren nawerk heeft.
 • De besproken dossiers worden tijdens het overleg direct voorzien van de besproken informatie.
 • Geen papier verspilling en wachtrijen bij de printer, want alle digitaal inzichtelijke.
 • Agenda met vaste agenda punten en mogelijke variabele onderwerpen vooraf bepaald en ter voorbereiding verstuurd worden
 • Tijdens het overleg vastleggen van mededelingen, besluiten, knelpunten en acties

Met deze onderbouwing en in de praktijk bewezen methodieken is Regie voering met het verkregen inzicht en overzicht goed geregeld. Vanuit een centrale informatie positie op overlast veroorzakende groepen in dit deel van uw Veiligheidstaak kunnen de juiste activiteiten verdeeld onder ketenpartners, opgestart, gemonitord, en veilig gevolgd worden.

Voordelen van de module Groepsaanpak inclusief SMART Overleg

 • Casus informatie per gebruiker per dossier digitaal vastgelegd.
 • Multidisciplinair/casus overleg
 • SITRAP-Alert (situatierapportage)
 • Alle documenten op één plaats,
 • Actiemanagement per dossier
 • Aanpakken/ interventie beheer
 • Back-up van alle informatie automatisch geregeld
 • SaaS of Online in de cloud oplossing. 24/7 bereikbaar is op telefoon, tablet en PC
 • Management rapportages & Management Informatiedashboards
  • Inzicht in work load
  • Inzicht in dossier status, aantal actief/afgesloten
  • Inzicht in gemiddelde doorlooptijd van dossiers
  • Filters per netwerk instelbaar en oproepbaar
 • deelnemers uitgenodigd worden per beveiligde email
 • deelnemerslijst aangemaakt worden en aanwezigheidsregistratie snel en makkelijk uitgevoerd worden
 • eventuele reminder(s) verstuurd worden
 • vaste overleggen vooruit geagendeerd worden op voorhand aangeleverde dossiers vooraf aan het overleg toegevoegd worden om te bespreken.
 • Kunnen de op of aanmerkingen en adviezen van de deelnemers Direct besproken en voor akkoord vastgelegd worden
 • Eventuele afspraken en acties voor deelnemers op persoon of personen kunnen besproken en voor akkoord vast gelegd en verstuurd worden.
 • Na het overleg is direct digitaal de notulen beschikbaar, waardoor de notulist geen uren nawerk heeft.
 • De besproken dossiers worden tijdens het overleg direct voorzien van de besproken informatie.
 • Geen papier verspilling en wachtrijen bij de printer, want alle digitaal inzichtelijke.
 • Agenda met vaste agenda punten en mogelijke variabele onderwerpen vooraf bepaald en ter voorbereiding verstuurd worden
 • Tijdens het overleg vastleggen van mededelingen, besluiten, knelpunten en acties

Interesse in meer informatie of een presentatie op locatie? Bel dan met de C3Group op 0345-638090 of mail info@c3group.nl