SMART vergaderen

MINDER OVERLEG, MEER RESULTAAT!

Iedere organisatie heeft ermee te maken: vergaderingen en overleggen om het overleggen. Vergaderingen worden vaak gezien als noodzakelijk kwaad.

Overleg blijft nodig om kennis en gedachten uit te wisselen en om afspraken te maken over taken, maar kost vaak te veel tijd en gebeurt niet resultaatgericht. De oorzaken zijn wisselend en alleen met een slimme overlegmethodiek aan te pakken.

Met SMART-Enterprise heeft de C3Group een methode ontwikkeld waardoor vergaderen altijd productief, efficiënt, effectief en dus zinvol is. Veel vergadertijd wordt bespaard en miscommunicatie behoort tot het verleden. Knelpunten worden eerder gezien en adequaat aangepakt.

En zo wordt een noodzakelijk ‘kwaad’ tot een minimum beperkt en toch nog productief, leuk en plezierig.

Voordelen van SMART en digitaal vergaderen:

  • Geen papierwerk nodig en geen rijen bij de printer
  • Alle informatie overzichtelijk op een scherm
  • Digitale notulen en alle dossiers zijn direct bijgewerkt na het overleg
  • Gestructureerde C3 SMART overleg methodiek
  • Digitale uitnodiging incl. de te bespreken agenda en dossiers
  • Documenten direct toegankelijk binnen het Document Management Systeem
  • Tijd besparing voor, na en tijdens het overleg