Projectmanagement

Elke organisatie heeft te maken met de uitvoering en administratie van verschillende projecten. Een project heeft meerdere fasen waarbij het accent voor de projectleider steeds op andere doelen en taken komt te liggen. Een duidelijke definiëring van doelen en fasen zorgt voor een grotere slagingskans.

In SMART-Enterprise worden niet alleen hoofddoelstellingen benoemd, ook verbeterdoelen, SMART-doelen, inspanningen en middelen worden vastgelegd. Hierdoor is te allen tijde zicht op de stand van zaken en de voortgang van het project, werkt men efficiënt en houdt men regie op het resultaat.

Daarnaast worden o.a. de volgende zaken vastgelegd:

  • Betrokkenen en hun taken en rollen (netwerk)
  • Mijlpalen en tijdsplanningen
  • Capaciteit in tijd en geld
  • Projectafhankelijkheden: samenhang met andere projecten en hun voortgang
  • Overlegstructuur
  • Mail en andere contactmomenten
  • Documenten inclusief versiebeheer

Onze filosofie met betrekking tot projectmanagement is WORK SMART and KEEP IT SIMPLE. SMART-PRINCE 2 is dan ook een efficiënte en laagdrempelige PMO oplossing. Veel Prince projecten bij onze opdrachtgevers waren voorheen zogenaamde Pino projecten: ‘Prince In Name Only’. De verpakking is dan belangrijker geworden dan de inhoud. Wij vinden dat inhoud en complexiteit van de verpakking in verhouding behoren te staan. De kunst is om de juiste diepgang en flexibiliteit te vinden binnen het gebruik van SMART-PRINCE 2 hulpmiddelen.