Generieke OOV aanpak (GOOV)

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben een Generieke OOV (GOOV) oplossing ontwikkeld op basis van jaren ervaring met het oplossen van complexe problematiek binnen het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing.

De oplossing voor “Hoe een compact OOV team heel krachtig kan zijn.”

Regelmatig ontstaat er ergens in Nederland ophef binnen een gemeente. De oorzaken zijn divers, variërend van een pandemie, een ongeval met gevaarlijke stoffen, een terugkerende zedendelinquent, een ontuchtzaak, een gezinsdrama, de vondst van een drugslab, een incident met een verward persoon, de samenkomst van ordeverstoorders tot de komst van een asielzoekerscentrum. Een dergelijke gebeurtenis kan leiden tot vergaande spanningen in de gemeenschap met mogelijk grote gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. Aan u als team OOV de taak om, in samenwerking met betrokken (veiligheids)partners, te komen tot een doeltreffende aanpak van de complexe veiligheidsproblematiek die zich ook in uw gemeente kan of zal voordoen. Met de GOOV oplossing ontstaat de samenwerking en de gezamenlijke opbouw van een generiek regie-dossier gestructureerd en volgens de AVG en Wpg. De eerste signalen van OOV problematiek komen bijna altijd van de straat. Het gebruik van de Straatsignaal app (Android, Apple) door de straat-professionals is dan ook een waardevolle aanvulling op de GOOV applicatie. Tijdens de bijbehorende training wordt aandacht besteed hoe een compact OOV team heel krachtig kan zijn en het verschil kan maken in complexe en urgente veiligheidscasuïstiek.


De generieke OOV aanpak levert het volgende op:

  • Hoe je signalen vanuit de straat gemakkelijk en gestructureerd ophaalt en deze samenvoegt tot een cluster-dossier met een plan van aanpak.
  • Regie voeren op alle mogelijke complexe en minder complexe veiligheidscasuïstiek met overzicht, inzicht en regie op resultaat volgens de SMART Veiligheid methodiek.
  • Samenwerking tussen interne en externe (veiligheids)partners, organisaties en regisseurs.
  • Doelmatig en rechtmatig informatiegestuurd (samen)werken om de probleemoorzaak aan te pakken in plaats van de symptomen van complexe veiligheidscasuïstiek te bestrijden.
  • Een werkproces en regiesysteem voor dossieropbouw en het delen van informatie met partners conform de AVG en met bijbehorende DPIA.

Wie maken gebruik van deze oplossing:

Deze wijkaanpak oplossing wordt gebruikt door coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

  • Gemeenten
  • Woningcorporaties
  • Regionale samenwerkingsverbanden
  • Adviseurs, regisseurs, projectleiders en programmamanagers openbare orde en veiligheid, in het bijzonder bij kleine en middelgrote gemeenten met grootstedelijke en complexe veiligheidsproblematiek.

*referenties op aanvraag