Nationaal Programma Rotterdam Zuid kiest voor SMART-BESTUUR

– Nationaal Prgramma Rotterdam Zuid –

Als je het hebt over langdurig samenwerken, denk je aan de C3Group, zegt Astrid Kroos, adviseur NPRZ. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid bevat een uitwerking van de aanbevelingen van de commissie-Deetman/ Mans om de schouders te zetten onder een gezamenlijke aanpak van de fysieke, sociale en economische problemen op Rotterdam-Zuid. De commissie stelde dat de gemeente Rotterdam, het rijk, bewoners, woningcorporaties, bedrijfsleven, scholen en lokale partners gezamenlijk vanuit een gedeeld einddoel en visie aan de slag moeten om doorbraken te realiseren in Zuid: een gebied met ruim 200.000 inwoners en daarmee zo groot als Eindhoven.

Het einddoel is dat Rotterdam-Zuid in 2030 op hetzelfde gemiddelde niveau scoort van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Gezien de opeenstapeling van sociaal-economische problemen en de zwakke woningmarkt van Rotterdam-Zuid vraagt dat om een aanpak met een lange adem. Een intensieve, integrale, gezamenlijke en vooral langdurige aanpak moet van Rotterdam-Zuid weer een nationaal en internationaal concurrerend gebied van de Randstad en daarmee van Nederland maken.

Kroos: “Als je het hebt over ‘langdurig samenwerken’, denk je aan de C3Group. Dit bedrijf heeft uitgesproken ideeën over succesvol samenwerken en levert een methodiek die eenvoudig in te voeren is. We hebben voor SMART-Bestuur gekozen omdat we met deze methodiek niet alleen de managementinformatie kunnen opvragen, maar ook de gemaakte afspraken tijdens overleggen helder en snel terugvindbaar kunnen vastleggen. Daarbij heeft één van mijn collega’s goede ervaringen met Robert van Brakel, directeur van de C3Group en een eerdere versie van het systeem. Sinds maart werken we met SMART-Bestuur. Het vergt wel gewenning en wat discipline om met deze methodiek te werken. Maar het is de moeite waard want de voordelen wegen op tegen de nadelen: alle afspraken en informatie zijn transparant en snel via verschillende invalshoeken terugvindbaar. Hierdoor is het werken met SMART-Bestuur tijdbesparend.”