WMO

MODULE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

De WMO module van het SMARTonPEOPLE systeem ondersteunt de professionals die de zorg voor burgers regisseert in het (primaire) werkproces. Van melding tot aan succesvolle hulpverlening en afronding van het dossier, heeft de casusregisseur door het C3 systeem; overzicht, inzicht en regie op resultaat.

Wat kan C3group voor u betekenen?

Levering van een integraal regiesysteem wat het gehele werkproces van de WMO professionals ondersteund. Hierbij gaan we eerst samen aan tafel zitten om te bepalen welke wensen u precies heeft. Het C3-systeem samenwerkingssysteem is modulair opgebouwd en gemakkelijk aan te passen naar uw wensen.

Hiernaast staan onze trainers van de SMART Samenwerken academy klaar om uw professionals training te geven in SMART Samenwerken, actiegericht te overleg volgens de SMARTonPEOPLE methodiek en zo efficiënt en effectief mogelijk te werken met het C3 systeem.

Ons doel is dat C3 het werkproces ondersteund, maar niet het werkproces bepaald!

Wij zijn er om samenwerken leuk en succesvol te maken! Ook met andere domeinen binnen de gemeente.

Voordelen van de module WMO:

  • Optimale ondersteuning van de WMO professionals in hun werkproces.
  • Overzicht, inzicht en regie op resultaat op elk moment van een casus.
  • Door het voeren van SMART overleg heb je direct tijdens het overleg alle laatste dossier informatie en openstaande acties.
  • Door de speciale overlegmethodiek, zijn aan het einde van het overleg de dossiers bijgewerkt met de laatste belangrijke informatie, de notulen op orde en iedereen zijn persoonlijke actielijst is in C3 beschikbaar.
  • Integrale samenwerking mogelijk tussen de verschillende domeinen van de gemeente.
  • Samenwerken wordt leuk en succesvol!