Sociale Wijkteams

In het algemeen is het doel van een Sociaal Wijkteam om wijkbewoners te activeren, te helpen participeren en hen te ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren.

Met het SMARTonPEOPLE systeem zorgt u ervoor dat de ketenpartners in het sociaal wijkteam efficiënt en effectief samenwerken. Door burgers en gezinnen actief te betrekken in de samenwerking wordt de eigen kracht van de mensen versterkt.

Elke professional van het sociaal wijkteam wordt door het SMARTonPEOPLE systeem optimaal ondersteund en heeft op het juiste moment toegang tot geautoriseerde informatie over aantallen, aanpakken, risicoprofielen, leefgebieden en resultaten van het betrokken netwerk, met uitgebreide rapportagemogelijkheden.

Het SMARTonPEOPLE systeem, van de C3Group, maakt integrale ketensamenwerking mogelijk. Wij zorgen voor overzicht en inzicht in de Multi-problem casuïstiek dossiers, alle gemaakte afspraken met ketenpartners en de samenwerking met de burger. Dit maakt uw rol als proces- of casusregisseur een stuk inzichtelijker en overzichtelijker.

Wat kan C3Group voor u betekenen?

Met SMARTonPEOPLE heeft u uiteindelijk de volledige regie. Met dit systeem werkt u naar een compleet overzicht van meldingen, casealoads, status van dossiers, gezinsplannen, doelstellingen en de meest voorkomende problematiek. Samengevat heeft u met SMARTonPEOPLE een volledig ondersteund proces met meer kwaliteit én enthousiaste professionals binnen uw organisatie.

Wij bieden een modulaire applicatie die volledig naar wens in te vullen en uit te breiden is. Uitgebreid advies en begeleiding van, in de praktijk werkzame adviseurs, zorgen er persoonlijk voor dat het sociaal wijkteam proces soepel verloopt. Het volledige proces van inventarisatie, implementatie, begeleiding en onderhoud van een sociaal wijkteam regie systeem dus in een keer geregeld.

Voordelen van het netwerk Sociaal Wijkteam:

  • 1 dossier, 1 regisseur, 1 plan
  • Multidisciplinair / casus overleg
  • Zeer gemakkelijk integraal gezinsplan, informatie hoeft maar één ingevuld te worden
  • Actiemanagement per dossier
  • Aanpakken / interventie beheer
  • SaaS oplossing die 24/7 bereikbaar is op computer, tablet en telefoon
  • Management rapportages & management dashboards waardoor je als team coördinator, proces regisseur of casusregisseur inzicht hebt in o.a. workload, dossier statussen, aantal nieuwe- en afgesloten dossiers, openstaande acties van ketenpartners, doorlooptijd van dossiers, etc.