Netwerk Jeugd­beschermings­plein

Over het algemeen gezien wordt binnen een Jeugdbeschermingsplein bij een gemeente de gewenste aanpak voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar besproken, waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of de veiligheid van kinderen. Bij deze casuïstiek is het vaak zo dat vrijwillige hulpverlening tot onvoldoende resultaat leidt.

Door gebruik van het netwerk Jeugdbeschermingsplein binnen het SMARTonPEOPLE systeem, hebben de betrokken professionals precies in handen wat ze nodig hebben. Bij zulke belangrijke casuïstiek is inzicht van de casus belangrijk en ook de vervolgacties.

Wat kan C3group voor u betekenen?

Het SMARTonPEOPLE systeem biedt dit overzicht en acties kunnen direct binnen het dossier (tijdens het overleg) worden vastgelegd. Belangrijke mailuitwisseling met betrokken ketenpartners kan vanuit het C3 systeem worden gedaan en belangrijke logboek opmerkingen kunnen worden vastgelegd.

Is er een integraal formulier nodig? Geen probleem! In afstemming met onze systeem specialisten kan dit op maat gerealiseerd worden.

Voordelen van het netwerk Jeugdbeschermingsplein:

  • De laatste status binnen deze belangrijke casuïstiek zijn op elk moment inzichtelijk.
  • Tijdens het overleg kunnen acties direct in het overleg worden vastgelegd.
  • Er is in te zien of het gaat om terugkomende casuïstiek.
  • Overzicht doorlooptijd van dossiers.
  • Tijdslijn van professionele weging en uitgevoerde aanpakken en acties in één overzicht.
  • Integrale formulieren op maat te realiseren.
  • Document Management Systeem inclusief.