Lokaal Team Huiselijk Geweld (LTHG)

De module Lokaal Team Huiselijk Geweld stelt u in staat de juiste informatie over én van een persoon, digitaal vast te leggen met betrekking tot huiselijk geweld. De inzet van ketenpartners en de beveiligde uitwisseling van gegevens maakt het mogelijk de regie te voeren op het voortraject in het toewijzingsoverleg. In dit toewijzingsoverleg, voor de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod, wordt na de (interne) melding, op dossier overzichtelijk informatie vastgelegd van de aspecten die nodig zijn om de toewijzing van een tijdelijk huisverbod toewijzing, in werking te kunnenlaten treden. In de wetgeving is opgenomen dat aan het tijdelijk huisverbod óók een contactverbod gekoppeld is. De periode van het tijdelijk huis- en contact verbod is in beginsel 10 dagen. De vastlegging en monitoring op dossier van de toekenning, de betrokken ketenpartners bij uitvoering, de periode van het tijdelijk huisverbod geeft de regisseur inzicht en overzicht. Dit is bijzonder belangrijk voor de regievoering van de begeleiding en nazorg van eventuele betrokken huisgenoten.

De Lokaal Team Huiselijk Geweld (LTHG) module zorgt voor overzicht, inzicht en regie. De juiste informatie over personen(daders en slachtoffers) worden digitaal vast gelegd. Op basis van deze informatie kan een Multidisciplinair/casus overleg gehouden worden waar de juiste acties en aanpakken worden uitgezet. De persoons informatie is altijd correct en up-to-date dankzij de GBA koppeling. Door middel van het geïntegreerde document management systeem (DMS) zijn alle scans, identificatie bewijzen en overige documenten direct binnen het persoonsdossier inzichtelijk.

Op dit dossier kan informatie over o.a.: Leefgebieden – Classificatie inz LTHG – hulpvraag – dossier/proces status – Aanpak en Constateringen vastgelegd worden.

Wat kan C3group voor u betekenen?

Wij bieden een modulaire applicatie die volledig naar wens in te vullen en uit te breiden is. Uitgebreid advies en begeleiding van in de praktijk werkzame adviseurs zorgt dat het LTHG proces soepel verloopt. Het volledige proces van inventarisatie, implementatie en onderhoud van een LTHG regie systeem in een keer geregeld.


Voordelen van de module LTHG

 • Digitalisering van het werkproces
 • 1 dossier 1 regisseur 1 plan
 • Multidisciplinair/casus overleg
 • Alle documenten op één plaats inclusief automatisch versiebeheer
 • Actiemanagement per dossier
 • Aanpakken/ interventie beheer
 • Back-up van alle informatie automatisch geregeld
 • SaaS oplossing die 24/7 bereikbaar is op telefoon, tablet en PC
 • Management rapportages & management dashboards
  • Inzicht in workload
  • Inzicht in dossier status, aantal actief/afgesloten
  • Inzicht in cliënt tevredenheid
  • Inzicht in de doelgerichtheid
  • Inzicht in aantal classificaties
  • Inzicht in gemiddelde doorlooptijd van dossiers
  • Een werkproces en regiesysteem voor dossieropbouw en het delen van informatie met partners conform de AVG en met bijbehorende DPIA.