Jeugdteam / CJG

Je bent als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bij deze hulpverlening is het van groot belang dat er goede samenwerking plaats vind met de ketenpartners. Vaak zien we vanuit de C3Group dat deze samenwerking vaak wordt vorm gegeven door middel van een jeugdteam.

Het jeugdteam krijgt te maken met nieuwe meldingen. Na een nieuwe melding volgt een vraagverheldering waarbij de professional / casusregisseur samen met de jeugdige precies in kaart probeert te brengen welke probleemvragen er op het moment spelen.

Voor de probleemvragen dient de juiste zorg te worden geboden. Door middel van een gezinsplan wordt bepaald welke ketenpartners ingezet dienen te worden en wat de doelstellingen en vervolgacties zijn.

Wat kan C3Group voor u betekenen?

Het SMARTonPEOPLE systeem kan het gehele werkproces van het jeugdteam slim ondersteunen. Door verschillende onderdelen zoals de meldingenmodule, de vraag verheldering en het integrale gezinsplan is het voor de betrokken professionals en ketenpartners op elk moment inzichtelijk wat de actuele situatie is en wie daarbij betrokken is.

Doordat gegevens zoveel mogelijk maar 1 keer ingevuld hoeven te worden en er vaak gewerkt wordt met automatische koppelingen, verloopt informatievoorziening snel en efficiënt. Met een paar klikken is de case load van een professional inzichtelijk en weet men welke dossiers extra aandacht vereisten.

Op deze manier geeft C3 jeugdteams regie op resultaat!

Voordelen van het netwerk Jeugdteam:

  • Gehele werkproces van melding tot aan afsluiting van het dossier wordt ondersteund.
  • Op elk moment inzichtelijk welke ketenpartners betrokken zijn bij een dossier en welke verantwoordelijkheden zij hebben.
  • Overzicht van je caseload in een paar klikken.
  • Management informatie dashboards voor iedereen! Gemakkelijk overzicht van nieuwe dossiers, actuele statussen en openstaande acties.
  • Modulen voor: Registratie van meldingen, vraagverheldering, integraal gezinsplan, etc.
  • Modulair uit te bouwen.
  • Koppelingen met Back Office systemen mogelijk via de KING standaarden.