Ervaringsdeskundige van groot belang binnen armoedebestrijding

Binnen armoedebestrijding is de trend om ervaringsdeskundigen actueel geworden. Dit is voortgekomen vanuit de GGZ- verslavingszorg waarbij al langer succesvol gewerkt met opgeleide ervaringsdeskundigen. Bij onze zuiderburen (Vlaanderen) wordt al sinds 1999 actief gewerkt met ervaringsdeskundigen in het kader van armoedebestrijding. De in Vlaanderen ontwikkelde methode is gedeeld met Nederland en wordt hier sinds 2014 verder ontwikkeld.

Ervaringsdeskundige biedt openingen

Organisaties waar ervaringsdeskundigen werken, bereiken cliënten beter en cliënten durven gemakkelijker de stap naar de dienstverlening te maken. Deze conclusies zijn gebaseerd op gegevens uit Vlaanderen en een onderzoek in Groningen. Cliënten van welzijnsorganisaties zeggen dat ze zich gesteund voelen door de ervaringsdeskundigen. Ook noemen cliënten dat ervaringsdeskundigen beter kunnen uitleggen wanneer er iets onduidelijk is voor hen en hebben zij het gevoel dat een ervaringsdeskundige ‘er altijd voor hen is’. Medewerkers van de gemeente uit het Groningse onderzoek naar Sterk uit Armoede zien de opbrengsten van de aanpak: ‘Wij merken dat bij bepaalde families, die bij ons bekend staan als families met veel problemen, nu weer openingen zijn en er gesprekken mee zijn.’ Zij denken dat het project op langere termijn geld kan besparen, omdat arme mensen gaan participeren in de samenleving en minder gebruik maken van voorzieningen. Bron: https://www.zorgwelzijn.nl/de-systeemwereld-nog-te-veel-gebouwd-op-snelle-oplossingen