Veiligheidsdomein

Een effectief systeem voor samenwerking tussen professionals in het veiligheidsdomein.

De Stop Intimidatie app – Landelijk meldpunt straatintimidatie

De Stop Intimidatie app – Landelijk meldpunt straatintimidatie Direct gekoppeld aan OOV-afdelingen van Nederlandse gemeenten. Nu beschikbaar voor alle Nederlandse gemeenten. Alle straatintimidatie signalen die via de Stop Intimidatie app binnenkomen worden doorgezet naar de OOV afdeling van de betreffende gemeente. De specifieke reactie op iedere melding kan binnen de app per gemeente met eigen logo en tekst worden ingesteld. Hierdoor kan iedere gemeente eigen invulling geven aan het geldende straatintimidatie beleid.

De Stop Intimidatie app – Landelijk meldpunt straatintimidatie Meer lezen »

Hulp bij straatintimidatie in Nederland

Ook jouw gemeente veiliger met de Stop Intimidatie App Landelijk meldpunt straatintimidatie. Meer dan 50% van de Nederlandse jongeren en heel veel ouderen hebben het afgelopen jaar te maken gehad met straatintimidatie. Dat is nooit oké, maak altijd een melding met de Stop Intimidatie app.Iemand die naar je staart, sist, je nafluit, iets naroept of je volgt als je bent gepasseerd. Je voelt je onveilig, angstig of zelfs bedreigd. Hier is sprake van straatintimidatie. Dit gedrag past niet in Nederland en moet stoppen.

Hulp bij straatintimidatie in Nederland Meer lezen »

De Straatsignaal app

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben de Straatsignaal app ontwikkeld op basis van twaalf jaar ervaring met het oplossen van complexe problematiek op wijkniveau. Vooral de behoefte om signalen vanuit de straat gestructureerd en veilig te kunnen registreren, bespreken en clusteren tot overzichtelijke dossiers met een aanpak heeft tot ontwikkeling van de Straatsignaal

De Straatsignaal app Meer lezen »

Generieke OOV aanpak (GOOV)

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben een Generieke OOV (GOOV) oplossing ontwikkeld op basis van jaren ervaring met het oplossen van complexe problematiek binnen het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing. De oplossing voor “Hoe een compact OOV team heel krachtig kan

Generieke OOV aanpak (GOOV) Meer lezen »