Sociaal domein

Een effectief softwareplatform voor samenwerking tussen professionals in het sociaal domein.

Bemoeizorg (LZN)

Burgers die te maken hebben met veel en ingewikkelde problemen, hebben vaak de neiging zorg te mijden. Om deze burgers hulp te bieden zijn zorgnetwerkers voor snelle en intensieve samenwerking tussen verschillende instanties in hun directe leefomgeving van groot belang.

Bemoeizorg (LZN) Meer lezen »

WMO

De WMO module van het SMARTonPEOPLE systeem ondersteunt de professionals die de zorg voor burgers regisseert in het (primaire) werkproces. Van melding tot aan succesvolle hulpverlening en afronding van het dossier, heeft de casusregisseur door het C3 systeem; overzicht, inzicht en regie op resultaat.

WMO Meer lezen »

Jeugdteam / CJG

Je bent als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bij deze hulpverlening is het van groot belang dat er goede samenwerking plaats vind met de ketenpartners. Vaak zien we vanuit de C3Group dat deze samenwerking vaak wordt vorm gegeven door middel van een jeugdteam.

Jeugdteam / CJG Meer lezen »

Sociaal domein

SOCIAAL DOMEIN Overzicht, inzicht én regie op resultaat met SMARTonPEOPLE Sociaal Domein. Gemeenten staan voor nieuwe uitdagingen zoals: Samengevat is er behoefte aan meer regie, betere rapportages en uiteraard een soepele samenwerking tussen gemeentelijke domeinen en hun lokale ketenpartners. Om als gemeente de regie te kunnen voeren, over dossiers, inzet van ketenpartners, moeten alle onderdelen

Sociaal domein Meer lezen »