Bedrijfsvoering

Een samenwerkingsplatform voor workflow-management, digitaal vergaderen, projectmanagement, gebiedsmanagement, CRM, DMS en HRM

Bedrijfsvoering

KWALITEIT EN ORGANISATORISCHE SLAGKRACHT De SMART-Enterprise methodiek maakt specialisten en managers succesvol in hun samenwerking met andere kenniswerkers door de communicatiemomenten en overlegstructuren centraal te stellen. De communicatie, afstemming en samenwerking tussen de verschillende mensen, rondom organisatorische en bestuurlijke doelstellingen, wordt optimaal gefaciliteerd en transparant gemaakt. Duidelijk wordt in hoeverre de verschillende overlegstructuren functioneren en

Bedrijfsvoering Meer lezen »