Bedrijfsvoering

Een samenwerkingsplatform voor workflow-management, digitaal vergaderen, projectmanagement, gebiedsmanagement, CRM, DMS en HRM

Relatiebeheer (CRM)

Eenvoudige vastlegging van contacten met medewerkers van organisaties. Denk hierbij aan telefoongesprekken, persoonlijke afspraken en e-mailcontacten.

SMART vergaderen

SMART vergaderen is een digitale omgeving waarin gemakkelijk verslagen worden gemaakt met uiteraard automatische notulen.

Projectmanagement

Een belangrijke voorwaarden voor het voeren van een correcte projectadministratie is om de overleginformatie en gemaakte afspraken goed vast te leggen in projectdossiers.

Integraal platform

C3Group heeft een Integraal Samenwerkingsplatform (C3ISP) ontwikkeld. Het platform is werkproces georienteerd waardoor ieder werkproces gekoppeld kan worden.

Bedrijfsvoering

KWALITEIT EN ORGANISATORISCHE SLAGKRACHT De SMART-Enterprise methodiek maakt specialisten en managers succesvol in hun samenwerking met andere kenniswerkers door de communicatiemomenten en overlegstructuren centraal te stellen. De communicatie, afstemming en samenwerking tussen de verschillende mensen, rondom organisatorische en bestuurlijke doelstellingen, wordt optimaal gefaciliteerd en transparant gemaakt. Duidelijk wordt in hoeverre de verschillende overlegstructuren functioneren en …

Bedrijfsvoering Lees meer »