ISO 27001

ISO 27001 INFORMATIEBEVEILIGING ISMS

Met SMART-ISMS snel en efficiënt een ISO 27001 informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) opzetten en inrichten.

De DPIA (Data Protection Impact Analysis) is de juiste start!

Wilt u meer inzicht krijgen in uw organisatie en haar context en toepassingen in uw kwaliteitsmanagementsysteem. Maak dan gebruik van ons Data Protection Impact Analysis (DPIA). Wij brengen dan snel in kaart op welke wijze uw organisatie eenvoudig en snel kan vodoen aan ISO 27001. Bel ons voor een afspraak op 0345 638 090.

Context van uw organisatie

SMART-ISMS helpt bij het inzicht krijgen in uw organisatie en haar context, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden en opzet en toepassingsgebied van uw informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS).

Leiderschap

Leg door middel van beleidstukken en organogrammen de organisatorische verantwoordelijkheden vast in SMART-ISMS . Middels functiebeschrijvingen, rollen en bevoegdheden worden uw structuren van uw organisatie helder weergegeven.

Risico-inventarisatie. Kwaliteits-planning en uitvoer

SMART-QMS helpt bij het in kaart brengen van de informatiebeveiligings-risico’s door middel van de weging van de Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV). Risicobeheersmaatregelen om zo de risico’s te beperken en kansen te benutten worden inzichtelijk aan het beleid en processen en ISMS controles gekoppeld. De regelmatige risico(her)beoordeling is middels SMART-QMS niet langer een enorme administratieve uitdaging.

Middels dashboards worden in SMART-ISMS de informatiebeveiligingsdoelstellingen en planningen om ze te bereiken inzichtelijk gemaakt.

Ondersteuning

Met SMART-ISMS is het in kaart brengen van de middelen voor informatiebeveiliging een eenvoudige taak even als de benodigde competenties. Door middel van versiebeheer helpt SMART-ISMS bij ISMS documentatie-beheer van beleidstukken, ISMS controles en registraties. Nooit meer verouderde procedures!

Proces beheer en uitvoering

Het centrale onderdeel van het informatiebeveiligingsmanagement zijn ISMS Controles of ITIL processe. Middels SMART-ISMS wordt de driehoek persoon – proces – procedure inzichtelijk gemaakt. En daarmee beheersbaar! beschrijvingen, beheersing van de procedures en registraties vormen het hart van het SMART-ISMS .

Middels heldere voorbeelden en sjablonen in SMART-ISMS kunt u ISMS processen snel en eenvoudig registreren en beheersen.

Monitoring en evaluatie van prestaties

Meten is weten. Monitoren, meten, analyseren met SMART QMS vormt de hoeksteen voor informatiebeveiliging.

Opzet en planning van Interne audits alsmede de uitwerking van de kwaliteitsbeoordelingen is met SMART QMS niet langer een administratieve stoelendans maar een beheerbare terugkerende taak.

Verbetering

Verbeterideeën en het verbeterregister met preventieve en correctieve maatregelen wordt met behulp van SMART-ISMS omgezet in concrete verbeteracties.

SMART-ISMS : De slimme keuze voor de opzet van uw ISO 27001 Informatiebeveiligingsmanagement systeem.

Middels het platform SMART-ISMS gehost in Nederland door Nederlands grootste telecomprovider hoeft u zich niet langer zorgen te maken over de beheersing van uw kwaliteitsdocumenten en registraties en is het ISO 9001 certificaat binnen handbereik.

Uiteraard staan onze consultants klaar om u op weg te helpen met heldere voorbeelden en uitleg.

Voor meer informatie bel 0345 638 090 of mail naar info@c3group.nl