AVG/ GDPR

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Door de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels voor gegevensverwerking, zoals:

  • De verplichte uitvoering van een Privacy Impact Assessment wanneer persoonsgegevens worden verwerkt die grote privacyrisico’s met zich meebrengen;
  • De verplichting voor organisaties om een privacybeleid vast te leggen;
  • Privacy by design waarbij bedrijven al in de ontwerpfase van een product of dienst privacybescherming omarmen, of Privacy by default, waarbij de standaard is ingesteld op maximale privacybescherming;
  • De handhaving van de meldingsplicht van datalekken, maar met een verlaging van de drempel.

De DPIA (Data Protection Impact Analysis) is de juiste start!

Heeft u nu geen inzicht in de risico’s die uw organisatie loopt op het gebied van informatiebeveiliging? Maak dan gebruik van ons Data Protection Impact Analysis (DPIA) Wij brengen dan snel in kaart welke risico’s uw organisatie loopt en op welke wijze deze risico’s voorkomen, elimineren of beperkt kunnen worden. Bel ons voor een afspraak op 0345 638 090.

Wat kan C3Group voor u betekenen?

C3Group biedt organisaties SMART-ISMS (Information Security Management System) aan om te voldoen aan de AVG wet- en regelgeving. Een slim informatie management systeem dat ervoor zorgt dat het management meer regie krijgt op informatiebeveiliging. Door op een pagina voor alle medewerkers een digitale boekenkast, overzicht van ARIV, incidentmanagement systeem per afdeling beschikbaar te stellen. Het systeem brengt door middel van overzichtelijke digitale dashboards alle risico’s, assets, incidenten en KPI’s in kaart. Zo kunt u tijdig de juiste acties ondernemen om deze risico’s te voorkomen, elimineren of te beperken. Het systeem zorgt ervoor dat alle afdelingsprocessen en risico’s overzichtelijk in kaart zijn gebracht en de informatiebeveiliging op één centrale plek beheerd wordt. Wilt u graag een demonstratie zien?

Neem dan contact met ons op en bel 0345 638 090 of mail naar info@c3group.nl